Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ράνια ΠαυλοπούλουΔικηγορικό Γραφείο

Ράνια Παυλοπούλου
Το δικηγορικό γραφείο της Ράνιας Παυλοπούλου είναι ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και προσφέρει καινοτόμες νομικές υπηρεσίες, όπως η επίλυση των διαφορών εξωδικαστικά και η νομική εκπροσώπηση καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων.

Το δικηγορικό γραφείο της Ράνιας Παυλοπούλου στηρίζει τις πρωτοποριακές καινοτόμες ιδέες και την επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού. Προσφέρει δικαστηριακή εκπροσώπηση και συμβουλευτική δικηγορία τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων του δικαίου. Το δικηγορικό γραφείο είναι μια σύγχρονη επιχείρηση, που ενημερώνεται διαρκώς για τα νομικά δρώμενα και λειτουργεί με συνέπεια, επιμέλεια και εχεμύθεια προς το συμφέρον των εντολέων του.

👩Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ράνια Παυλοπούλου είναι πτυχιούχος Νομικής Αθηνών με βαθμό λίαν καλώς. Έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις διαπραγματεύσεις (Diploma In Negotiations) και μετά από την εκπόνηση εργασίας και τις γραπτές εξετάσεις, πιστοποιήθηκε ως Διαπραγματεύτρια από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ύστερα από επιτυχείς γραπτές & προφορικές εξετάσεις,η Ράνια Παυλοπούλου είναι Εκπαιδευμένη & Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς - Piraeus Mediation Centre, φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Υπήρξε έφηβη βουλευτής το έτος 2004 στην Βουλή των Εφήβων στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων (Θ’ Επιτροπή) και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων, ενώ έχει αρθρογραφήσει πολλά άρθρα νομικού περιεχομένου. Το Δεκέμβριο του 2014 παρακολούθησε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξειδίκευσης Συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (περίοδος: 3/12/2014 – 17/12/2014). Έχει παρακολουθήσει εξ αποστάσεως το θερινό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κόμο της Ιταλίας με τίτλο «Game Theory and Communication». Είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίων διάρκειας 3 εβδομάδων με τίτλο «Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις», πιστοποιημένων κατά ISO 9001:2008 από το Κολλέγιο Ψυχικού. Η Ράνια Παυλοπούλου είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων. Eίναι δικηγόρος παρ' εφέταις. Διευθύνει το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας από το έτος 2015.

⚖️Τομείς Ενασχόλησης

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών-Διαπραγματεύσεις:
 • εξωδικαστικός συμβιβασμός με ιδιώτες, επιχειρήσεις και με Οργανισμούς,
 • συμβουλευτική δικηγορία,
 • διαπραγματεύσεις συμβολαίων και συμβάσεων,
 • διαπραγματεύσεις με πιστωτικά ιδρύματα,
 • υπηρεσίες διαχείρισης συγκρούσεων επιχειρήσεων,
 • εξωδικαστική ρύθμιση δανείων για ιδιώτες και επιχειρήσεις,
 • εξωδικαστική επίλυση συγκρούσεων,
 • εξωδικαστική επίλυση υποθέσεων καταναλωτή,
 • διαπραγμάτευση κάθε είδους συμβάσεων, εμπορικών, ενεργειακών και δανειακών συμβάσεων, συμβάσεων κατασκευής και συντήρησης, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
 • διαμεσολάβηση.
Ποινικό δίκαιο:
 • παράσταση και εκπροσώπηση υποθέσεων σε ποινικά ακροατήρια σε όλη την Ελλάδα,
 • έρευνα ποινικής πορείας υπόθεσης,
 • νομική εκπροσώπηση υποθέσεων οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων,
 • νομική εκπροσώπηση εγκλημάτων περί τα υπομνήματα,
 • νομική εκπροσώπηση ηλεκτρονικών εγκλημάτων,
 • νομική εκπροσώπηση υποθέσεων διαφθοράς και δωροδοκίας,
 • υποθέσεις σωμάτων ασφαλείας,
 • υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ζωής.
Δίκαιο Αλλοδαπών - Διεθνές Δίκαιο:
 • προετοιμασία φακέλου και κατάθεση εγγράφων για χορήγηση άδειας παραμονής για κάθε τύπο και ανανέωση άδειας παραμονής,
 • συμβουλευτική δικηγορία για επενδύσεις στην Ελλάδα και διαπραγματεύσεις με υπηρεσίες,
 • σύνταξη καταστατικών και συμφωνητικών αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα,
 • σύνταξη αντιρρήσεων κατά της κράτησης αλλοδαπού ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής και του Διοικητικού Πρωτοδικείου,
 • συμπαράσταση στη δευτεροβάθμια επιτροπή προσφυγών ασύλου και σύνταξη σχετικού υπομνήματος,
 • νομική εκπροσώπηση για τη διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων,
 • κατάθεση αιτήματος κτήσης ελληνικής ιθαγένειας και προετοιμασία για τη συνέντευξη,
 • παράσταση σε συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου για την απόκτηση άδειας παραμονής και έλεγχος στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο,
 • προετοιμασία φακέλου για την αίτηση φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και την αίτηση απασχόλησης αλλοδαπού σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες,
 • ζητήματα διεθνούς υιοθεσίας,
 • διαγραφή από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ),
 • νομική εκπροσώπηση για την ίδρυση εταιρειών στην Ελλάδα ή εντός ΕΕ ή εκτός ΕΕ ή υπεράκτιων (offshore),
 • έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής,
 • νομικές συμβουλές για την επιλογή του εφαρμοστέου Δικαίου σε περιπτώσεις σύγκρουσης δικαίων περισσότερων κρατών,
 • international tax planning,
 • δίκαιο διεθνών συναλλαγών,
 • άδεια παραμονής επενδυτών-golden visa.
 • δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Toυριστικό δίκαιο:
 • έρευνα θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων,
 • εργατικά ζητήματα προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων, υπαλλήλων και ξενοδόχων,
 • παροχή νομικών υπηρεσιών σε ξενοδόχους,
 • νομική επίβλεψη συμβάσεων με ταξιδιωτικά γραφεία και πρακτορεία,
 • νομική επίβλεψη στις αγοραπωλησίες-μισθώσεις ξενοδοχείων,
 • σύνταξη και νομική επίβλεψη συμβάσεων κρατήσεων δωματίου,
 • νομική εκπροσώπηση απαιτήσεων ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων,
 • δίκαιο αγροτουρισμού,
 • δίκαιο οινικού τουρισμού,
 • δίκαιο γαστρονομικού τουρισμού,
 • κατοχύρωση σημάτων για τουριστικά καταλύματα,
 • νομική εκπροσώπηση υποθέσεων αστικής ευθύνης ξενοδόχων,
 • ενασχόληση με υποθέσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Δίκαιο Επιχειρήσεων:
 • συμβουλευτική δικηγορία και δικαστηριακή εκπροσώπηση προς νεοφυείς, καινοτόμες και start-up επιχειρήσεις,
 • νομική καθοδήγηση για τη σύσταση-διάσπαση-συγχώνευση εταιριών κάθε νομικής μορφής,
 • κατοχύρωση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών σημάτων,
 • ενασχόληση με υποθέσεις εκκαθάρισης, λύσης και πτώχευσης εταιριών,
 • υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης,
 • Συμβάσεις Δικαιόχρησης (Franchise),
 • παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα προστασίας της τεχνογνωσίας, των εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών
 • ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce (e-shop, database, λογισμικό, δίκαιο προστασίας καταναλωτή),
 • δίκαιο πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας,
 • σύνταξη συμβάσεων εχεμύθειας,εμπιστευτικότητας royalties, ανάθεσης έργου,
 • κατάθεση αιτήσεων για την απόκτηση Εθνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού,
 • εκπροσώπηση Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών για προώθηση και εξαγωγή προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

🗺Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λυκαβητού 16 Κολωνάκι, ΤΚ 10673 Αθήνα
Τηλέφωνο & Fax: 210 3633356
Kινητό: 6946431317
Email: pavlawoffice@gmail.com
Linkedin: https://gr.linkedin.com/in/rania-pavlopoulou-5050b0a2
Facebook: https://www.facebook.com/pavlopouloulaw/